สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ ลงนามข้อตกลงความเข้าใจกับ ธนาคาร UOB ประเทศไทย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
Read More
Activities, Events

MOU ระหว่าง FLA Thailand x UOB Thailand ร่วมมือกันสร้างประโยชน์เพื่อสมาชิกและลูกค้า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคม แฟรนไชส์และไลเซ่นส์ ประเทศไทย FLA กับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ได้แก่ ความร่วมมือการแบ่งปันความรู้ในการสร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ระหว่างสมาคม FLA และ ธนาคาร UOB เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ ทำกิจกรรมร่วมกัน และธนาคารจะนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารให้แก่สมาคมและสมาชิกของสมาคม เป็นต้น

Read more