สถาบันฝึกอบรมด๊อกเตอร์คอสเมติก

อบรมแพทย์และผู้ประกอบการธุรกิจความงาม

Category: Education/Enrichment

Brand: Doctor Cosmetics

สถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงาม Doctor Cosmetics

ให้บริการฝึกอบรมธุรกิจด้านความงาม โดยมีแพทย์ และ บุคลากรผู้มี ความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม พร้อมเป็นที่ปรึกษา จัด ฝึกอบรมบุคลากร ออกแบบ Concept คลินิกความงาม และ วางระบบ สำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจความงาม

จากประสบการณ์การทำงานด้านความงามกว่า 20 ปี ของทีมผู้บริหาร ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมการฝึกอบรมของเรามีคุณภาพสูง และตรง ตามมาตรฐานสากล ผลิตบุคลากรด้านความงามที่มีคุณภาพ ตรงกับ ความต้องการของสถานบริการความงาม โดยเน้นการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ผสมองค์ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และแพทย์นำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ธรุกิจความงาม สร้างอาชีพและคุณค่าต่อสังคมอยางยั่งยืน

Testimonial_DR Cosmetics-01_300x300
Testimonial_DR Cosmetics-02_300x300
Testimonial_DR Cosmetics-03_300x300

ชื่อแฟรนไชส์ : Derminet Beauty Center   
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : ประมาณ 1-2 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่)

ข้อมูลแฟรนไชส์ : แฟรนไชส์ ศูนย์ความงาม

ชื่อแฟรนไชส์ : DAC Aesthetic & Anti Aging Clinic  
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : ประมาณ 7-15 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ และ เครื่องมือทางการแพทย์)

ข้อมูลแฟรนไชส์ : แฟรนไชส์ คลินิกเสริมความงามและชะลอวัย

READY TO WORK WITH OUR TEAM?

ด็อกเตอร์คอสเมติกส์

238/11-12 ( ชั้น 2 )ซอยจรัญสนิทวงศ์28/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

LineID

@drcosmetics

 

โทรหาเรา

089-944-1346 , 081-375-8333

    Related Projects