สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ ลงนามข้อตกลงความเข้าใจกับ ธนาคาร UOB ประเทศไทย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
Activities, Events

MOU ระหว่าง FLA Thailand x UOB Thailand ร่วมมือกันสร้างประโยชน์เพื่อสมาชิกและลูกค้า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคม แฟรนไชส์และไลเซ่นส์ ประเทศไทย FLA กับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ได้แก่ ความร่วมมือการแบ่งปันความรู้ในการสร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ระหว่างสมาคม FLA และ ธนาคาร UOB เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ ทำกิจกรรมร่วมกัน และธนาคารจะนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารให้แก่สมาคมและสมาชิกของสมาคม เป็นต้น

สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ นำโดย คุณ สุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ผู้บริหารแฟรนไชส์ The Waffle เข้าร่วมเซ็น MOU พร้อมด้วย คุณ กวิน นิทัศนจารกุล รองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ ผู้บริหารแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก Otteri Wash and Dry และคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด (Gnosis) มืออาชีพสร้างระบบแฟรนไชส์และจับคู่ธุรกิจ เป็นพยานในการลงนาม MOU ในครั้งนี้

สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ นำโดย คุณ สุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ผู้บริหารแฟรนไชส์ The Waffle เข้าร่วมเซ็น MOU พร้อมด้วย คุณ กวิน นิทัศนจารกุล รองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ ผู้บริหารแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก Otteri Wash and Dry และคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด (Gnosis) มืออาชีพสร้างระบบแฟรนไชส์และจับคู่ธุรกิจ เป็นพยานในการลงนาม MOU ในครั้งนี้

รายชื่อผู้บริหารจากธนาคารยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand) ได้แก่ (1)คุณสุรชัย กิตติชัยสุวรรณ, ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Sales&Distribution ธุรกิจ SME (2)คุณฉัตรชัย จูสนิท ผู้อำนวยการ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ ศูนย์ธุรกิจ SME บางรัก Business Banking (3)คุณบุญชัย ชโลธรนฤมิตร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการสาขาสี่พระยา Area 2 Channel & Digitalisation (4)คุณนงลักษณ์ คงวิทยานนท์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการสาขาอาคารไทยวา Area 2 Channel & Digitalisation (5)คุณกวิตา เอื้อศักดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการสาขาสุรวงศ์ Area 2 Channel & Digitalisation (6)คุณกุลธิดา ปรีชาธรรมรัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการสาขาราชปรารภ Area 2 Channel & Digitalisation

คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับธนาคาร UOB ในครั้งนี้จะสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจ ทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายกิจการ รวมทั้งช่วยให้แฟรนไชส์ซีมีโอกาสเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มาตรฐานตามการดูแลของสมาคม FLA และธนาคารจะได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมากิจการแฟรนไชส์คุณภาพจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ หรือ NPL เพราะจะมีการตรวจสอบก่อนให้แฟรนไชส์ ดูศักยภาพของแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์ซอร์ช่วยเหลือสนับสนุนกันให้ดำเนินธุรกิจต่อไปตามอายุสัญญา
คุณสุรชัย กิตติชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Sales&Distribution เห็นด้วยว่าการทำงานร่วมกับสมาคม FLA จะช่วยกันคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ และธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจแฟรนไชส์ ดังนั้นข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยกันเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ และส่งเสริมซึ่งกันและกัน

สำหรับสมาชิกสมาคม FLA ที่สนใจใช้บริการและสิทธิประโยชน์จากธนาคาร UOB ที่จัดสรรมาพิเศษสำหรับ FLA ติดต่อกับธนาคาร UOB ที่เบอร์ 081-987-5632 แจ้งว่าเป็นสมาชิกของ FLA ซึ่งจะมีการตรวจสอบสถานะสมาชิกก่อนทุกครั้งให้บริการ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของพันธมิตรธุรกิจกับ UOB

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสมาคม FLA ที่อีเมล thaifla2023@gmail.com

author-avatar

About Sethaphong Phadungpisuth

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด มืออาชีพสร้างระบบแฟรนไชส์ และจับคู่ธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ติดต่อได้ที่ sethaphong@Gnosisadvisory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *